Info » FAQ » Udviklingsfaser


Gode råd ved køb - se dem på DKK´s hjemmeside


Her finder du en masse spændende læsning både om hvad du bør være opmærksom på som køber af en hvalp og hvad du kan gøre når du har fået den med hjem. Se f.eks Pjecen "Den første tid med hunden"
 Udviklingsfaser fra hvalp til voksenhund

Hundens adfærd bestemmes af: 

  • De medfødte anlæg og i hvor høj grad disse anlæg er blevet stimuleret. 
  • Hundens udviklingsmæssige alder. 
  • Hundens erfaringer (tillært viden).

Nedenfor en meget kortfattet gennemgang af udviklingsfaserne: 
1.–2. uge:
 
Den vegetative fase
Primært tage på i vægt og sove.
 
 
3. uge:
 
Overgangsfasen
Begyndende udvikling af sanserne, og hvalpene begynder at gå på opdagelse.
 
 
4.–7. uge:
 
Prægningsfasen
Billede af artsfæller fastlægges for al fremtid, opfattelse af mennesket som artsfælle grundlægges. 
Prægning på føde (andet end modermælk), brug af næse til opsøgning af føde, udvikler bevægelser gennem lege.
 
 
8.–12. uge:
 
Socialiseringsfasen
Tiltagende lederprægning, tætte bånd til flokleder, samarbejde, jagt- og kamplege (faderen underviser), 
opdragelse, disciplin og tabuer, byttedrift.
 
 
13.-16. uge:
 
Rangordenfasen/dominansfasen-kritisk fase
Halv - kønsmodning, ”lømmelalder”, øget aggressivitet og lyst til at dominere, psykisk overlegenhed vigtigere end fysisk  overlegenhed, forøgelse af produktion af mandlige kønshormon, rangordensstridigheder blandt hvalpene,    aggressivitet og uro i flokken, i naturen stærk binding til ranghøjere voksne dyr i flok, hænger ved faderhunden. 
 
 
5.-6. mdr.:
 
Flokdannelsesfasen 
Rolig periode, stigende behov for flokdannelse, fysisk og adfærdsmæssig stabil periode, indlæring uden tvang (straf) grundet manglende psykisk modning, obs: tandskifte! 
 
 
7.-10. mdr.:
 
Pubertetsfasen (kritisk fase)
Fysisk kønsmodning, forskydninger i hormonbalancen, psykisk ikke stabile, tævernes 1. løbetid (irriterede), hanner begynder at lette ben, atter tendens til at ændre rangorden, afledning frem for vold, undgå konfliktsituationer hos dominanssvage hunde, stor dominans skal her dæmpes.
 
 
11.-17. mdr.:
 
Dressurperioden
Psykisk og fysisk rolig periode, ro til at modtage indlæring, egnet til at modtage større uddannelsesprogram.
 
 
18.-24. mdr.:
 
Psykisk kønsmodning (kritisk fase) 
Dominansytringer fra hunde med stor dominans, konfliktsituationer hos dominanssvage hunde. En vi forsigtighed i dressurarbejdet i perioden.
 
 
Team Marlboro| Gordon og Per | Copyright © Team Marlboro 2010 - 2024 - all rights reserved